ProducenciRealizacje

System radiowęzłowy 100V Co to jest ?

Systemy radiowęzłowe w technice 100V mają bardzo szerokie zastosowanie w nagłośnieniach wszelkiego typu użyteczności publicznej  począwszy od małych zakładów usługowych czy gastronomicznych poprzez nagłośnienia wielkich marketów, szpitali na dużych obiektach sportowych kończąc.

Systemy audio PA znajdują zastosowanie w następujących obiektach:

  • Sale konferencyjne i wykładowe

  • Hale i stadiony sportowe

  • Supermarkety

  • Warsztaty i magazyny

  • Budynki biurowe

  • Kościoły i kaplice

  • Restauracje i hotele.

  • Budynki użyteczności publicznej

- Podstawowa charakterystyka

Podstawowym parametrem charakterystycznym w systemach PA jest sygnał wyjściowy wzmacniacza, który po wzmocnieniu na stopniu mocy jest przetwarzany przez transformator dopasowujący na wyższe napięcie o wartości do 100V co w uproszczeniu oznacza, że na wyjściu głośnikowym wzmacniacza pojawia sie sygnał 100v. Podłączenie takiego wzmacniacza do głośników wymaga zastosowania przed głośnikiem kolejnego transformatora, który odwraca ten proces obniżając napięcie oraz impedancję wyjściową stad wszystkie głośniki 100v wyposażone są w transformatory

-Mono kontra stereo

Większość systemów radiowęzłowych jest konfigurowana jako układy monofoniczne. Wynika to z faktu, że aby uzyskać poprawny odbiór sygnału stereo musimy zastosować dwa niezależne układy wzmacniaczy oraz głośników, kierowanych bezpośrednio w stronę odbiorcy. Jednocześnie słuchacz musi pozostawać w jednakowej odległości od obu przetworników, aby prawidłowo odbierać doznania słuchowe związane z bazą stereo sygnału analogicznie do sygnałów jakie znamy z Home Audio.

W systemach radiowęzłowych sytuacja odbioru dźwięku przedstawia się całkowicie odmiennie, ponieważ system ma zastosowanie w obiektach, gdzie ludzie swobodnie przemieszczają się, zatem ciągłe zachowanie parametrów odsłuchu jak przy standardzie stereo jest niemożliwe.

Sygnał mono nie jest oczywiście sygnałem o niższej wierności, jakość odbioru zależy głównie od jakości poszczególnych komponentów użytych w konfiguracji, a przede wszystkim ogniwa końcowego - głośników.

Istnieją diametralne różnice pomiędzy układem radiowęzłowym 100V, a standardowym systemem stereo HiFi.

W przypadku sygnału stereo HiFi problemem jest znalezienie miejsca do odpowiedniego instalowania źródeł dźwięku w sposób zapewniający warunki odsłuchu opisane wcześniej. Często wiąże się to z aranżacją pomieszczeń, zmiana ustawień mebli i innych tego typu elementów.

W przypadku nagłośnień radiowęzłowych, system możemy prawie dowolnie dostosować do otoczenia. Głośniki mogą być instalowane tylko w tych miejscach gdzie przebywają ludzie. Na rynku dostępnych jest wiele typów głośników o różnym sposobie montażu w dowolnym miejscu, np. głośniki sufitowe, ścienne, narożne, kolumny głośnikowe, głośniki sferyczne, tubowe itp.

Kolejną zaletą tego typu rozwiązań są uproszczone rozwiązania okablowania głośników. W przypadku systemów rozgłaszania lub emisji tła muzycznego ilość wymaganych głośników może być bardzo duża. Rozpatrzmy przykład

Przykład rozwiązania nagłośnienia dużej powierzchni na głośnikach tradycyjnych ( omowych )

Sklep meblowy posiadający dużą powierzchnię do nagłośnienia, a więc aby efektywnie nagłośnić całość powierzchni należy zainstalować około 20 głośników.

Na przykładzie nr 1 przedstawiamy system 16-głośników połączonych ze wzmacniaczem o obciążalności wyjścia 8Ω.

Jeżeli wykorzystujemy głośniki 8Ω, należy się upewnić, że impedancja wyjścia wzmacniacza nie spada poniżej wartości minimalnej ustalonej dla danego urządzenia.

Dla tego nie jest możliwe połączenie wszystkich głośników równolegle. Spowodowałoby to spadek impedancji wypadkowej do wartości 0,5, przy której wzmacniacz zostałby bardzo przeciążony i w konsekwencji uległby zniszczeniu.

Dlatego głośniki muszą być łączone w sposób mieszany szeregowo / równoległy w taki sposób, aby impedancja wypadkowa była dopasowana do wyjścia wzmacniacza.

Taki sposób montażu instalacji jest bardzo problematyczny i trudny w przypadku naprawy, ponieważ znalezienie miejsca uszkodzenia w dużej instalacji jest bardzo trudne. Spada również sprawność takiego systemu.

Biorąc pod uwagę takie rozwiązanie jak na przedstawionym schemacie realizacja okablowania całości systemu na powierzchni 1000m2 może okazać się trudna. Błąd połączenia jednego głośnika spowoduje nieprawidłową pracę całości.

Jak rozwiązać taki problem?

Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest dołączenie do głośników transformatorów dopasowujących 100V / 4, 8 Ohm, które umożliwią połączenie ze sobą wszystkich głośników równolegle ( plus do plusa / minus do minusa ) bez potrzeby pilnowania impedancji całej grupy. Podłączony do głośników transformator pobiera z linii zasilającej tylko odpowiednią ustaloną moc, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie głośnika. Dzięki temu możliwe jest także połączenie głośników o różnej mocy lub te same głośniki podłączyć na różnych odczepach transformatora.

Całkowita moc jest sumą mocy poszczególnych głośników.